Musiceren tijdens de laatste vestingdag

Dat was even gezellig! De laatste vestingdag mochten we opvrolijken met onze deuntjes, wat zichtbaar werd gewaardeerd door het publiek, dat graag even stil bleef staan om naar ons te luisteren. De stadskapel had, ondanks de vakantie, een mooie opkomst, dus er zat goed geluid in!