Privacystatement

Doel verwerking persoonsgegevens

Muziekvereniging Concordia Elburg verwerkt persoonsgegevens in lijn met het doel: Muziek voor Iedereen.

Informatie over gegevensverwerking


Concordia informeert betrokkenen in beginsel als zij gegevens van hen gaat verwerken, middels cookie melding danwel via het inschrijfformulier.

Beveiliging persoonsgegevens

Concordia zorgt voor passende beveiliging van de persoonsgegevens die zij onder zich heeft, in lijn met de daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen.

Bewaartermijn persoonsgegevens

Concordia bewaart persoonsgegevens die zij verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de gegevensverwerking.

Uw privacyrechten


De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) geeft u een aantal privacyrechten.

Recht op inzage: U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens (artikel 15 van de AVG). Als u wilt weten welke persoonsgegevens Concordia van u verwerkt, dan kunt u een schriftelijk inzageverzoek doen.

Recht op inzage: U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens (artikel 15 van de AVG). Als u wilt weten welke persoonsgegevens Concordia van u verwerkt, dan kunt u een schriftelijk inzageverzoek doen.

Recht op rectificatie: Blijkt dat uw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn? Dan kunt u een aanvullend verzoek doen om uw gegevens te laten wijzigen of aan te vullen (artikel 16 AVG). Dit is het recht op rectificatie.

Recht op vergetelheid:U kunt, in een aantal gevallen, aan Concordia vragen om uw gegevens te wissen (artikel 17 AVG). Dit is het recht op vergetelheid.

Recht op beperking van de verwerking: U kunt Concordia vragen om het verwerken van uw gegevens te beperken (artikel 18 AVG). Dit is het recht op beperking van de verwerking.

Recht van bezwaar: U kunt bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens door Concordia. Dit is het recht van bezwaar.

Verzoek doen

U kunt uw schriftelijke verzoeken sturen via het contactformulier of via info@concordia-elburg.nl.