Historie

Op de historie-pagina’s is te lezen hoe het met onze vereniging is vergaan sinds de oprichting in 1912. We nemen je mee door de jaren heen:

 

Feest: 2011-heden

De stadskapel, die steeds serieuzere vormen aanneemt, met regelmatige repetities en een eigen kledinglijn, gaat ook steeds vaker mee doen aan dweilorkest festivals. In de zomer van 2018 is er zo’n festival op Ameland. Wie wil daar nou niet mee heen?!? En zo geschiedt het dat half Concordia lekker op Ameland aan het musiceren en aan het feestvieren is.
Sinds 2014 is de jaarlijkse BBQ weer opgepakt door een aantal jonge nieuwe leden. Dus Concordia is weer een feestje per jaar rijker. Musiceren op een lege maag, dat gaat nou eenmaal niet.
Jan Maat werd in  1981 onze dirigent. Dat betekent dat hij in de zomer van 2016 reeds 35 jaar in dienst was bij Concordia. Dat moet gevierd worden, we zijn blij dat Jan al zo lang bij ons is, en willen onze waardering laten blijken. Er stond al een zomerconcert op de planning, maar stiekem werd dit een verrassingsconcert voor Jan, waarbij ook zijn andere korpsen aanwezig waren. Een optreden met 3 korpsen, midden op de Vischmarkt, wat een feest! Het was een prachtige zomerse dag en Jan is volop in het zonnetje gezet.
De afgelopen jaren is er heel wat feest gevierd bij Concordia. De jaarlijkse uitvoeringen worden steeds grootser opgezet, er wordt veel tijd aan het decor besteed en ook het repertoire past perfect binnen het thema, met als eindresultaat een waar spektakel voor het publiek. Als klapstuk de uitvoering in samenwerking met basisschool Het Octaaf in maart 2014. Met het thema Disney kunnen de leerlingen en de muzikanten goed uit de voeten. De grootste uitvoering tot nu toe, waar jong en oud van mocht genieten.
Het grootste feest in deze periode (2012), hier kunnen we niet omheen, is het 100 jarig bestaan van Muziekvereniging Concordia Elburg.  Er is al op tijd een speciale jubileum commissie opgezet, want zo’n feest vieren we het hele jaar. We hadden extra optredens, een concert in de Grote Kerk in samenwerking met Margriet Eshuijs, waar we ook het speciaal voor ons geschreven stuk Elburg Fantasy ten gehore brachten (Jacob de Haan), een receptie en nog veel meer feestelijkheden.

 

2000-2010

 

Moeilijke jaren: 1991-2000

In juli 1981 werd de huidige dirigent van de fanfare dhr. Jan Maat benoemd. Na een aantal moeilijke jaren wist hij weer leven in de fanfare te krijgen en na een paar jaar speelde de fanfare weer in de afdeling uitmuntendheid. Nadat een aantal leden bedankten kreeg het korps problemen met de bezetting, zodat er een paar jaar niet aan concours deelgenomen kon worden. Degradatie naar de eerste afdeling was het gevolg. Pas in 1993 werd opnieuw aan een concours deelgenomen. De fanfare promoveerde gelijk weer van de eerste afdeling naar de afdeling uitmuntendheid, waarin het korps tegenwoordig nog steeds uitkomt.

Majorettes: 1987-2017

Op 15 februari 1978 werden de majorettes toegevoegd aan de vereniging. Zij stonden kort onder leiding van mevr. Compagnen, maar zij verliet de vereniging alweer snel en werd opgevolgd door mevr. Lia Eversen. Deze was tot 1984 instructrice en werd toen opgevolgd door mevr. Anja Hop.
De majorettes deden vaak mee aan festivals, solistenfestivals en concoursen. Hier werden vele eerste prijzen behaald.
Na een aantal moeilijke jaren met wisselingen in de leiding kwam er weer een opleving bij de majorettes onder de leiding van Diana Hagendoorn. Zij heeft deze rol vele jaren, vanaf eind jaren negentig, op actieve wijze vervuld en heeft tijdens wedstrijden veel successen behaald met de meiden van de majorette. Vanaf september 2007 heeft Daniëlle Kip-Roos de taak van instructrice op zich genomen

Malletband: 1952 – 2009

In 1952 ontstond de trommelclub als appart onderdeel van de vereniging. In de loop van de jaren 50 kreeg Dhr. Van Brugge de leiding over de trommmelclub. Hij verliet de vereniging in 1960, maar werd in 1963 herbenoemd bij de trommelclub. In 1964 bestond de trommelclub uit 16 leden en 7 hoornblazers. In 1965 haalde het korps een eerste prijs en kreeg een uitnodiging voor het topconcours in Arnhem in 1966, waar ze een tweede prijs behaalden. Ze speelden toen in de ere-afdeling!
In 1972 werd dhr. Henk van Zoeren benoemd tot instructeur/tambour-maître van de trommelclub. Onder zijn leiding werd er meer melodisch slagwerk aan de trommelclub toegevoegd. De trommelclub ging in de jaren 70 over in een Lyrakorps en werd in de jaren 80 omgevormd tot malletband. In deze vorm werden zij twee keer uitgenodigd voor het topconcours in Barneveld, waar ze in 1996 en in 1999 een eerste prijs behaalden. Van Zoeren heeft zijn functie vervuld tot oktober 2001. Hij moest wegens gezondheidsredenen gedwongen afscheid nemen van de vereniging. In 2001 is Van Zoeren benoemd tot erelid en koninklijk onderscheiden voor zijn rol bij Concordia en het Kroonkorps ’t Harde.
In 2001 werd Erik van der Kolk uit Elspeet als instructeur bij de malletband aangesteld en heeft deze taak anderhalf jaar uitgevoerd. Peter Does uit Putten is vanaf september 2003 voor één jaar instructeur geweest. Michiel Voorhorst is tot april 2009 verantwoordelijk geweest voor de muzikale leiding bij de malletband.

1941-1980: Wederopbouw na de oorlog

Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd het aantal optredens op een lager pitje gezet, maar de repetities gingen zoveel mogelijk door. Na de oorlog werd de oude draad weer opgepakt. Dhr. Jos Lussenburg nam op 28 februari 1951 afscheid van de vereniging en werd opgevolgd door dhr. Broer uit Andijk. Omdat dhr. Broer de vereniging niet op een hoger peil kon brengen, verliet hij de vereniging op 16 december 1954. Toen kwam dhr. Biere 6 weken op proef, maar die miste de benodigde routine. Uiteindelijk werd dhr. Müller aangesteld als nieuwe dirigent.
In 1955 werd dhr. Jansma voorzitter van Concordia. Deze bracht de vereniging op een hoger peil door het stimuleren van examens. Het was tevens zijn idee om in 1956 een boerenkapel op te richten met als doel om de kas op peil te brengen. De boerenkapel speelde populaire muziek ter opluistering van volksfeesten, boerenmarkten, e.d.. Dhr. Jansma trad af in mei 1958 vanwege problemen met dhr. Müller. In 1962 moest dhr. Muller de vereniging uit onvrede verlaten en werd opgevolgd door dhr H. Lussenburg, die de vereniging een jaar onder zijn hoede had. In 1963 werd uiteindelijk dhr. Jansma benoemd als dirigent bij de fanfare. In 1974 werd de eerste kerstnacht zangdienst gehouden. Het is inmiddels uitgegroeid tot een vaste traditie die niet meer weg te denken valt uit Elburg. In 1976 was het hoogtepunt voor de vereniging het defilé op paleis Soestdijk voor koningin Juliana.

1912-1940: De oprichting

Nadat door de bevolking van Elburg meerdere malen de wens was uitgesproken voor de oprichting van een muziekvereniging, werd op 10 september 1912 een vergadering belegd en werd officieel muziekvereniging Concordia opgericht. De grondleggers waren de heren H. Heiman, J. Lipke, S.J. Kramer, J. Jansen en H.J. Ruiter. De repetities vonden plaats op de woensdagavond in de plaatselijke Nutszaal. Als “directeur” (dirigent) werd dhr. Oscar Krönig uit Zwolle benoemd. Op dat moment had Concordia een Harmonie bezetting en bestond uit 35 ‘werkende’ leden. Dhr. Oscar Krönig heeft tot 1920 voor het korps gestaan, maar na teleurstellende resultaten op een concours is hij op de trein naar huis gestapt en nooit meer in Elburg teruggezien.
Vervolgens werd dhr Jos Lussenburg tot dirigent benoemd. Onder zijn leiding bloeide de vereniging weer op. Na een aantal jaar werd op een concours in Heerde zelfs een eerste prijs gehaald met 57 punten, wat in die tijd het hoogste aantal punten dat in Nederland behaald was. Er werden veel concerten binnen en buiten Elburg gegeven. Er werd o.a. in Harderwijk, Nunspeet en ’t Harde opgetreden. Ook waren er de jaarlijkse rondgangen door de binnenstad en de concoursen en festivals waar de eer verdedigd werd.